Triedy

V školskom roku 2018/2019 máme 297 žiakov rozdelených do 16 tried (I. stupeň - 8 tried, II. stupeň - 8 tried). Priemerne je v každej triede 18 žiakov. V triedach sú zaradení aj intergovaní žiaci, ktorí pracujú so špeciálnym pedagógom.

Zoznam tried

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga