Nepedagogickí

Mgr. Gabriela KRIŠKOVÁ ekonómka školy

Iveta BRÁZDOVÁ administratíva, mzdy

Peter BIRÁS školník, kurič

Eva BIRASOVÁ –  upratovačka

Zdenka STEHLÍKOVÁ upratovačka

Alexandra ZEMANOVIČOVÁ –  upratovačka

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2020 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga