Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2018/2019

 

Meno vedúceho krúžku

Názov krúžku

Deň

Čas

1.

Mgr. Emília Balajová

Geografický krúžok

štvrtok

13.30-15.30

2.

Mgr. Alexandra Barišová

Relaxačný krúžok

utorok 

11.40-13.40

3.

Mgr. Gabriela Banecká

Matematický krúžok 9.A

utorok 

6.45 – 7.45

4.

Mgr. Gabriela Banecká

Matematický krúžok 9.B

štvrtok

6.45 – 7.45

5.

Mgr. Anna Birasová

Biblický krúžok

streda

13.30– 15.30

6.

Mgr. Mária Bulejková  

Počítačový – 1. stupeň 

piatok 

11.50– 13.50

7.

Mgr. Dušan Černek      

Športový - chlapci

štvrtok

14.00-15.00

8.

Mgr. Anna Dohnanová

Hudobný krúžok

utorok

13.45-15.45

9.

PhDr. Mária Filipová   

Počítačový – 2. stupeň

streda 

13.35-15.35

10.

Mgr. Miriam Holíčková

Rozprávkový krúžok

streda

11.40-12.40

11.

Mgr. Hana Hulínová     

Počítačový – 1. stupeň

štvrtok

11.45-13.45

12.

Mgr. Eva Hupčíková    

Divadelný krúžok

utorok

11.40-13.40

13.

PaedDr. Lucia Lakatošová

Šikovné ruky I.

utorok

12.30-15.30

14.

Mgr. Vojtech Laurinec

Strelecký krúžok

piatok

13.45-14.45

15.

Mgr. Vojtech Laurinec

Golfový krúžok

po dohode

13.45-14.45

16.

Mgr. Stanislava Laurincová

Stolnotenisový krúžok I.

pondelok

13.30-15.30

17.

Mgr. Stanislava Laurincová

Stolnotenisový krúžok II.

pondelok

15.30-17.30

18.

Mgr. Marián Levák      

Florbalový (ml. žiaci)

streda

13.30-15.30

19.

Mgr. Renata Mikulcová

Hravá matematika

po dohode

6.45-7.45

20.

Mgr. Terézia Michalová

Šikovné ruky II.

pondelok

12.30-14.30

21.

Mgr. Eva Múková

Biolog. -chemický krúžok

streda

13.45.15.45

22.

Mgr. Nadežda Plevová

Dejepisný krúžok

piatok

6.45-7.45

23.

Mgr. Nadežda Plevová

Lingvistický krúžok 9.A

štvrtok

6.45-7.45

24.

Mgr. Nadežda Plevová

Lingvistický krúžok 9.B

utorok

6.45-7.45

25.

Mgr. Ivan Steinecker  

Vybíjaná - dievčatá

piatok

13.45-15.45

26.

PaedDr. Juraj Šedivý  

Florbalový – st. žiačky

utorok

14.00-15.00

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2020 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga