Základné informácie

Šk. rok: 2018/2019

Celkový počet žiakov297

Priemerný počet žiakov v triede: 18,6

Trieda

Počet žiakov

Chlapci

Dievčatá

Triedny učiteľ

1.A

18

11

7

Mgr. Holíčková

1.B

16

10

6

Mgr. Hupčíková

2.A

18

7

11

Mgr. Barišová

2.B

19

6

13

Mgr. Hulínová

3.A

19

9

10

Mgr. Bulejková

3.B

18

7

11

Mgr. Levák

4.A

14

8

6

PaedDr. Lakatošová

4.B

16

7

9

Mgr. Michalová

5.A

27

16

11

Mgr. Laurincová

6.A

20

9

11

Mgr. Balajová

6.B

15

10

5

Mgr. Mikulcová  

7.A

14

7

7

Mgr. Dohnanová

7.B

17

11

6

Mgr. Múková

8.A

27

15

12

Mgr. Petrová

9.A

19

7

12

Mgr. Steinecker

9.B

20

8

12

Mgr. Plevová   

SPOLU

297

148

149

 

Žiaci podľa bydliska:

Horná Súča obec:  155 žiakov                                                  

Osada Dúbrava: 36 žiakov

Osada Trnávka: 36 žiakov                                                                           

Osada Závrská: 21 žiakov                                                                       

Osada Repáky: 13 žiakov

Osada Vlčí Vrch: 11 žiakov

Osada Krásny Dub: 8 žiakov

Iné: 7 žiakov

V zahraničí: 10 žiakov

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga