Žiaci

Šk. rok: 2018/2019

Celkový počet žiakov: 297

Na 1. stupni bude 8 tried (138 žiakov), na 2. stupni 8 tried (159 žiakov). Školu bude navštevovať 148 chlapcov a 149 dievčat.

Žiaci podľa bydliska: obec 155 žiakov (52 %), osady 125 žiakov (42 %): Dúbrava 36 žiakov, Trnávka 36 žiakov, Závrská 21 žiakov, Repáky 13 žiakov, Vlčí Vrch 11 žiakov, Krásny Dub 8 žiakov. Iné - 7 žiakov (2%).

V zahraničí študujú 10 žiaci. (3 %)

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga