Žiaci

Šk. rok: 2018/2019

Celkový počet žiakov: 299

Na 1. stupni bude 8 tried (139 žiakov), na 2. stupni 8 tried (160 žiakov). Školu bude navštevovať 149 chlapcov a 150 dievčat.

Žiaci podľa bydliska: obec 156 žiakov (52 %), osady 125 žiakov (42 %): Dúbrava 36 žiakov, Trnávka 36 žiakov, Závrská 21 žiakov, Repáky 13 žiakov, Vlčí Vrch 11 žiakov, Krásny Dub 8 žiakov. Iné - 8 žiakov (2%).

V zahraničí študujú 10 žiaci. (3 %)

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2020 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga