Vyhodnotenie súťaží

Úspechy v olympiádach a záujmovo-umeleckých súťažiach v školskom roku 2016/2017

Olympiády a záujmovo-umelecké súťaže organizované CVČ a OÚ OŠ Trenčín

Dejepisná olympiáda

 2. miesto Alena Múková

 3. miesto Lucia Škundová

 5. miesto Matúš Guga

 7. miesto Vojtech Laurinec

 9. miesto Ela Gagová

11. miesto Alžbeta Michalíková

 

Biologická olympiáda „E“

1. miesto Matúš Guga

2. miesto Lenka Škundová

3. miesto Eliška Bulejková

4. miesto Alena Múková

 

Technická olympiáda

1. miesto Vojtech Laurinec, Filip Machara

5. miesto Martin Škunda

 

Matematická olympiáda

 4. miesto Matúš Guga

 8. miesto Lucia Koprivňanská

 

Olympiáda v anglickom jazyku

10. miesto Vojtech Laurinec

13. miesto Alena Múková

 

Biologická olympiáda „C“

1. miesto Vojtech Laurinec

3. miesto Lucia Škundová

 

Fyzikálna olympiáda

 6. miesto Matúš Guga

 6. miesto Lucia Škundová

 

Chemická olympiáda

 8. miesto Matúš Guga

16. miesto Veronika Fabová

 

Biblická olympiáda

3. miesto Vojtech Laurinec, Eliška Bulejková, Alžbeta Michalíková

 

Olympiáda zo slovenského jazyka

3. miesto Vojtech Laurinec

 

Pytagoriáda

7. miesto Mário Mrázik

 

Šaliansky Maťko, prednes povesti

1. miesto Aneta Weisová

2. miesto Alica Laurincová

2. miesto Barbora Kučeráková

 

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto Aneta Weisová, SK

3. miesto Alica Laurincová, SK

3. miesto Ondrej Mikušinec, SK

1. miesto Aneta Weisová, OK

 

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

2. miesto Alica Laurincová

3. miesto Vojtech Laurinec

 

Európa v nás, umelecká súťaž

1. miesto Vanesa Panáková

1. miesto kolektív 4.A triedy

1. miesto Michaela Vašíčková

1. miesto Romana Mikušincová, Nina Novomestská, Ema Stražáková

1. miesto kolektív 6.A triedy

2. miesto Alica Mikušincová

2. miesto Michaela Zemanovičová

3. miesto Nikola Mikušincová

Mimoriadne ceny Sára Stašáková, Veronika Jančiová, kolektív žiakov 9.A triedy

 

Slávik Slovenska

1. miesto Ema Juricová

 

Krajské kolá súťaží

Technická olympiáda

6. miesto Vojtech Laurinec, Filip Machara

 

Dejepisná olympiáda

12. miesto Alena Múková

 

Biologická olympiáda „C“ a „E“

5. miesto Matúš Guga

6. miesto Vojtech Laurinec

9. miesto Lucia Škundová

 

Šaliansky Maťko

3. miesto Aneta Weisová

 

Slávik Slovenska

3. miesto Ema Juricová

 

Ostatné vedomostné a umelecké súťaže

Trenčianske hodiny, spevácka súťaž

1. miesto Ema Juricová

1. miesto Karolína Gažiová

1. miesto Ondrej Mikušinec

1. miesto Jozef Chupáč

 

Vesmír očami detí, regionálna výtvarná súťaž

Cena Ivan Blaho (postup do celoslovenskej súťaže)

Cena Karolína Zemanovičová

 

Príroda, životné prostredie a deti, regionálna výtvarná súťaž

 Cena Eliška Surovčíková

 Cena Angelika Blahová

 

Očami detí, výtvarná súťaž MAS Vršatec

2. miesto Alžbeta Michalíková

Cena Alica Mikušincová

 

Prechádzky minulosťou, literárna súťaž

2. miesto Matúš Guga

 

Športové súťaže organizované CVČ

 Súťaž družstiev:

 Okresné súťaže

 1. miesto gymnastika, staršie žiačky

 1. miesto malý futbal, staršie žiačky

 1. miesto vybíjaná, mladšie žiačky

 1. miesto malý futbal, mladšie žiačky

 1. miesto veľký futbal, žiačky

 2. miesto gymnastika, mladšie žiačky

 2. miesto streľba zo vzduchovej pušky, mladší žiaci

 2. miesto streľba zo vzduchovej pušky, starší žiaci

 2. miesto volejbal, žiačky

 3. miesto volejbal, žiaci

 3. miesto gymnastika, žiačky 1. stupňa

 3. miesto vybíjaná, mix, žiaci 1. stupňa

 4. miesto atletika, žiaci

 4. miesto futbal, žiaci 1. stupňa

 5. miesto florbal, žiačky

 

Regionálne súťaže

 2. miesto malý futbal, staršie žiačky

 2. miesto vybíjaná, mladšie žiačky

 2. miesto gymnastika, staršie žiačky

 3. miesto malý futbal, mladšie žiačky

 

3. miesto - celkové hodnotenie v športových súťažiach základných škôl a osemročných gymnázií (29 škôl) 

1. miesto ZŠ Trenčín, Novomeského

2. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova

3. miesto ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča

4. miesto ZŠ Trenčín, Dlhé Hony

5. miesto ZŠ Trenčín, Kubranská

 

Súťaže jednotlivcov:

 1. miesto Vojtech Laurinec, streľba zo vzduchovky

 1. miesto Filip Machara, atletika, skok do výšky

 2. miesto Valéria Panáková, streľba zo vzduchovky

 2. miesto Eliška Bulejková, atletika, skok do výšky

 2. miesto Matúš Jurica, Filip Machara, Simon Juriga, Jakub Nápoký, štafeta

 3. miesto Jakub Nápoký, atletika, skok do výšky

 2. miesto Filip Machara, atletika, skok do výšky, krajské kolo

 

Iné športové súťaže

Kolektívne športy

 1. miesto Coca Colu cup, futbal žiačok, okresné kolo

 1. miesto Coca Cola cup, regionálne kolo

 1. miesto Coca Cola cup, krajské kolo

 3. miesto Coca Cola cup, celoslovenské kolo (skupiny východ)

 1. miesto Lady cup - futbalový turnaj žiačok, ZŠ Dolná Súča

 1. miesto Florbal, žiaci, SOŠ letecko-technická Trenčín

 

Beh o Matúšov Groš

 1. miesto Soňa Panáková

 1. miesto Simon Juriga

 1. miesto Michaela Vendžúrová

 2. miesto Tatiana Ondrušková

 2. miesto Lea Cverenkárová

 3. miesto Andrej Seriš

 1. miesto najmladšie žiačky

 1. miesto staršie žiačky

 

Beh Hornej Súče

1. miesto Soňa Panáková

1. miesto Simon Juriga

1. miesto Jakub Nápoký

2. miesto Lea Cverenkárová

1. miesto ZŠ Horná Súča - súťaž škôl

 

Beh o pohár festivalu Hory-Zonty

1. miesto Tatiana Ondrušková

1. miesto Ľudmila Hoťková

2. miesto Karolína Gažiová

2. miesto Marek Gago

3. miesto Marianna Stašáková

3. miesto Tobiáš Švajda

 

Beh Soblahova

2. miesto Simon Juriga

2. miesto Jakub Nápoký

3. miesto Barbora Kučeráková

 

Mladí záchranári civilnej ochrany

3. miesto Laura Vavrušová, Lucia Koprivňanská, Simon Juriga, Michal Gago

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga