Pedagogickí

Pedagogický zamestnanec

Pozícia

Vyučuje predmety

Kontakt

Mgr.Vojtech Laurinec  

Riaditeľ školy

MAT

vojtech.laurinec@gmail.com

PhDr.Mária Filipová 

Zástupkyňa riaditeľa školy

SJL,DEJ, RGV,THD

maria255@post.sk

Mgr.Miriam Holíčková  

Triedna učiteľka 1.A

ANJ(3.A), VYV(5.A)

holickovam@centrum.sk

Mgr.Eva Hupčíková

Triedna učiteľka 1.B

ANJ(3.B), HUV(1.A)

hupcikovaeva@centrum.sk

Mgr.Alexandra Barišová

Triedna učiteľka 2.A

HUV(4.A)

barisovaa@centrum.sk

Mgr.Hana Hulínová

Triedna učiteľka 2.B

VYV(4.A)

hanka.hulinova@gmail.com

Mgr.Mária Bulejková

Triedna učiteľka 3.A

 

mariabulejkova@centrum.sk

Mgr.Marián Levák 

Triedny učiteľ 3.B

TEV(1.B),  TEV(4.A)

cheops73@gmail.com

PaedDr.Lucia Lakatošová 

Triedna učiteľka 4.A

TEV(1.A), PVC(3.B), VYV(3.B)

lakatosovalucia1@gmail.com

Mgr.Terézia Michalová 

Triedna učiteľka 4.B

VYV(6.A,6.B)

michalovat@azet.sk

Mgr.Stanislava Laurincová

Triedna učiteľka 5.A

SJL,INF,NBV (1.A, 1.B,2.A,2.B,4.A,4.B)

stanislava.laurincova@gmail.com

Mgr.Emília Balajová 

Triedna učiteľka 6.A

GEG, RUJ, THD

balajova.e@azet.sk

Mgr.Renáta Mikulcová 

Triedna učiteľka 6.B

MAT, THD

mikulcova@centrum.sk

Mgr.Anna Dohnanová 

Triedna učiteľka 7.A

SJL,HUV,VUM, VYV,TSV,THD

a.dohnanova@gmail.com

Mgr.Eva Múková

Triedna učiteľka 7.B,výchovná poradkyňa

BIO,CHE,ENV

mukova.eva@gmail.com

Mgr.Miriam Petrová

Triedna učiteľka 8.A

ANJ,KAJ,BIO, GEG,OBN,ANJ (4.B)

petrova.miriam@gmail.com

Mgr.Ivan Steinecker

Triedny učiteľ 9.A

ANJ,KAJ, TSV,FYZ

ivan.steinecker@gmail.com

Mgr.Nadežda Plevová

Triedna učiteľka 9.B

SJL,DEJ,  RGV,INF

nadaplevova@gmail.com

Mgr.Gabriela Banecká

 

MAT

gabikaam@gmail.com

Mgr.Anna Birasová

 

NBV,FYZ, OBN,INF

annbir260@gmail.com

Mgr.Dušan Černek 

 

TSV,OBN

cernek.d@centrum.sk

Ing.Lenka Mikušincová

 

ANJ,KAJ, INF,ANJ(4.A)

lenkamikusincova@gmail.com

Mgr.Lívia Plevová

Vychovávateľka v ŠKD, asistentka učiteľa

 

mrazikoval@azet.sk

PaedDr.Juraj Šedivý

Špeciálny školský pedagóg

TSV(5.A,9.A)

j.sedivy@pobox.sk

Mgr.Michal Štefánik

p. kaplán

NBV(9.A,9.B)

michal.stefanik@gmail.com

Mgr.Eva Veber

Vychovávateľka v ŠKD, asistentka učiteľa

 

evelyn.veber@gmail.com

Mgr.Tomáš Zelenák

p. farár

NBV(3.A,3.B)

 

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga