Hodina dejepisu v netradičnom podaní

vložené 24. 05. 2018 o 15:38

(Navštívila nás šermiarsko-divadelná skupina „Via historica“.)

     Za príjemného slnečného počasia do našej školy v pondelok 21.5.2018 zavítala šermiarsko-divadelná kumpánia zo stredného Slovenska s názvom „Via historica“ so svojím nezabudnuteľným vystúpením „Cesta slovanskou históriou“. Ponúkla nám štylizovanú hodinu dejepisu, v ktorej predstavila dejiny nášho územia od Slovanov a avarských nájazdov až po Juraja Jánošíka.

   Žiaci prvého i druhého stupňa mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa zároveň dozvedeli mnohé historické fakty týkajúce sa našich národných dejín. Diváci azda najviac ocenili interaktívne zapájanie sa do samotného programu, za čo zožali nemalý potlesk.

      Všetci zúčastnení sa dobre zabavili a popritom aj niečo naučili. Ďakujeme „Via historica“.

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2020 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga